لطفا توجه فرمایید برنامه غذایی من و رژیم مختص کسانی هست که هیچ گونه بیماری خاصی ندارند ، لذا در صورتی که هرگونه بیماری خاصی دارید ، می بایست قبل از شروع رژیم با پزشک خود مشورت کنید.